• Toekomstbestendig groen ontwerpen en inrichting. Dat is Ecorridors.

    Ecorridors biedt een innovatief, duurzaam en haalbaar antwoord op de verbetering van onze leefomgeving door slim en toekomstbestendig groen te ontwerpen en door beplanting te kiezen met de gewenste eigenschappen.

  • Johan Kazemier - Projectmanager

    "Respect voor het milieu of economische ontwikkeling? Gezonde leefomgeving of meer asfalt en luchtvervuiling? Natuur of cultuur? Duurzaam ondernemen of quick wins? Wie deze tegenstrijdige belangen wil verenigingen, eindigt meestal in een zoutloos compromis of in een doodlopend straatje. Ecorridors is de weg naar een toekomstbestendige groeninrichting."

De supergroene weg naar een gezonde omgeving

Bekijk binnenkort de eco-clip

Take the video tour on the ZOO!

11 ECO-voordelen

van Ecorridors en toekomstbestendig groen:

• Past in menig duurzaam beleid van
   overheden & bedrijven

• Circulair denken en handelen

• Goed voor flora en fauna

• Schonere lucht én leefomgeving 4 seizoenen lang

• Draagt bij aan verlaging CO2

• Verbeteren van de biodiversiteit

• Inzetten Social Return

• Minder geluids- en wateroverlast

• Minder hittestress

• Biomassa: energie + waardevolle grondstoffen

• Samenwerking met groenspecialisten


LEES MEER

Samen met Ecorridors

Groeninrichting van de toekomst

Heeft u wel eens stil gestaan bij wat groen oplevert? Ecorridors is een organisatie van groendenkers, die met de beste groeningenieurs nieuwe groenconcepten hebben ontwikkeld.

Onze groenconcepten houden wél rekening met hittestress, waterbuffering, flora en fauna, biodiversiteit en luchtzuivering. Daarbij rekening houdend met de omgeving, groene doelstellingen, maar ook met de kosten.

Wat ons betreft is de toekomst al begonnen en is er geen weg meer terug. De maatwerkteams van Ecorridors werken landelijk bij de ontwikkeling van projecten.

LEES MEER

Adres

Postbus 145
8600 AC SNEEK

Maak een afspraak

Telefoon: (0515) 41 73 25
E-mail: info@ecorridors.nl

U kunt ons hier vinden

Routebeschrijving