Duurzaam ondernemen

Voor overheden, gemeenten en bedrijfsleven

Investeren in 'het grotere maatschappelijke belang' vraagt lef en visie. Het positieve resultaat van duurzaam ondernemen is vaak niet van de ene op de andere dag zichtbaar. Ecorridors heeft meteen effect en creëert op lange termijn onbetaalbare baten: schonere lucht, minder ziekte door luchtvervuiling, prettige leef- en werkomgeving, lokale sociale ontwikkeling en andere baten.

Gezonde toekomst

Met Ecorridors laten overheden, gemeenten en het bedrijfsleven zich van hun duurzame kant zien. Ecorridors staat voor een effectieve aanpak van fijn stof: één van de drie grootste veroorzakers van ziekten en sterfte in Nederland! Toepassing van onze toekomstbestendige groenprofielen rond wegen, snelwegen, bedrijventerreinen en stedelijke gebieden, betekent een gezondere toekomst.

ROI met een groene horizon

Wie rekent vanuit 'snelle winst' zit vast in het oude economische denken. Wie toekomstgericht onderneemt en gecalculeerde stappen zet naar de stip op die groene horizon, weet dat de lange adem zich terug verdient. Ecorridors biedt het betaalbare alternatief met onbetaalbare baten. Duurzame resultaten waarmee u als organisatie een eerlijk groen gezicht toont. We staven de roi's graag met opbloeiende cijfers tijdens een nadere kennismaking.

Meer weten? Interesse? Neem contact met ons op.

Adres

Postbus 145
8600 AC SNEEK

Maak een afspraak

Telefoon: (0515) 41 73 25
E-mail: info@ecorridors.nl

U kunt ons hier vinden

Routebeschrijving