Circulaire economie en Ecorridors

De circulaire economie staat volop in de belangstelling. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat grondstoffen in kringloop moeten blijven. En dat we zuiniger moeten omspringen met onze eindige voorraden. Maar hoe organisaniseren wij dat? Voor wie is een circulaire economie interessant? Welke voordelen heeft dit voor u? En hoe kunnen we onze groene provincie nog verder verduurzamen?

Op vrijdagmiddag 12 juni vond de eerste Friese conferentie plaats over circulaire economie. Hierbij werd onder andere het resultaat van een onderzoeksrapport gepresenteerd dat is samengesteld door de organisatie Urgenda. Verder waren er ook diverse pitches over nieuwe duurzame initiatieven te volgen, waaronder Ecorridors.

Vooruitlopend op de conferentie stond er een artikel in de Leeuwarder Courant: "Heesters kunnen vangrail vervangen" Een mooi artikel over Ecorridors, het nieuwe supergroen! Een stimulans voor de circulaire economie.

Prijswinnaars

Adres

Postbus 145
8600 AC SNEEK

Maak een afspraak

Telefoon: (0515) 41 73 25
E-mail: info@ecorridors.nl

U kunt ons hier vinden

Routebeschrijving