Beplantingskeuze

De positieve indirecte economische effecten van groen liggen in de bijdragen die groen levert aan luchtkwaliteit, gezondheid en klimaat. Het gaat hierbij om onder andere de economische winst dankzij gezondere medewerkers, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit.

Ecorridors kiest voor een gebalanceerde mix van beplanting, wintergroen en (inheemse) beplanting met of zonder boomvormers. Dit voorkomt monocultuur met bijbehorend ziektebeeld. De beplanting biedt broedplekken, een schuilplaats tegen predatoren en voedsel aan vogels en insecten. De concepten van Ecorridors zijn toepasbaar op iedere grondsoort en binnen ieder landschapstype.

Meer weten? Interesse? Neem contact met ons op.

Adres

Postbus 145
8600 AC SNEEK

Maak een afspraak

Telefoon: (0515) 41 73 25
E-mail: info@ecorridors.nl

U kunt ons hier vinden

Routebeschrijving