Slim ontwerp

Ecorridors kiest bewust voor toekomstbestendige ontwerpen. Dit betekent dat een groenontwerp een maatschappelijke winst levert voor mens en dier. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van hittestress, tegengaan van wateroverlast, versterken van de biodiversiteit en luchtkwaliteitsverbetering. Afhankelijk van de locatie wordt een passend ontwerp gemaakt.

Vergroening omgeving

Eccoridors draagt bij aan vergroening van de omgeving. Uit allerlei studies is gebleken dat hiermee een positieve bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van de mens. Mensen voelen zich prettiger, bewegen meer, zijn daarmee actiever en voelen zich beter. Daarnaast neemt de waarde van vastgoed ook nog eens toe.

Tegengaan wateroverlast en bodemerosie

Groene plantvakken nemen (regen)water op terwijl grijs dit juist doorgaans via ons rioolstelsel afvoert. Groen draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast door het verminderen van de piekbelasting bij hevige regenval. Meer groen betekent een betere regulering van kostbaar water. Daarbij draagt beplanting door haar wortelgestel bij aan verbetering van de bodemstructuur en het voorkomen van erosie.

Meer weten? Interesse? Neem contact met ons op.